Välkommen till Remicade.se Webbplatsen är endast avsedd för hälso-och sjukvårdspersonal. Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Remicade vid behandling av ulcerös kolit och Crohns sjukdom

REMICADE – den bäst dokumenterade TNF-hämmaren vid IBD

Remicade har hjälpt människor sedan 1999. Då kom den första godkända indikationen; svår aktiv Crohns sjukdom. Forskningen har fortsatt under 2000-talet och resulterat i ytterliggare godkända indikationer; behandling av fistulerande Crohns sjukdom, måttlig till svår ulcerös kolit, svår aktiv Crohns sjukdom hos barn, måttlig Crohns sjukdom och den senaste som godkändes i Europa i februari 2012: svår aktiv ulcerös kolit hos barn (1).

Över 1,5 miljoner människor världen över har fått Remicade, varav drygt en halv miljon med inflammatoriska tarmsjukdomar (2). Studier pågår för att på lång sikt fortsätta utvärdera både effekt och säkerhet.

Klicka på enskilld indikation till vänster om du vill läsa mer om hur Remicade fungerar vid de olika sjukdomarna alternativt här för ytterligare information kring fullständig indikation och säkerhetsinformation.

1. SPC Remicade, Mars 2012
2. MSD Data on file, Periodic Safety Update Report 23 (2011)

Två särskilt framtagna patientformulär som används för att mäta patientens livskvalitet och symtom på IBD.

Läs mer.

www.ulceröskolit.se har du möjlighet att göra det!